Komunikat w sprawie świadczenia 40+ na zakwaterowanie obywatela Ukrainy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, iż od dnia 1 lipca 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokument wprowadza zasadnicze zmiany w formie i zakresie wsparcia obywateli Ukrainy. Jedną  z kluczowych zmian jest likwidacja  art. 13 cyt. Ustawy, na podstawie którego możliwa jest wypłata świadczenia pieniężnego […]

Dowiedz się więcej

Bon Energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2024r. poz. 859) dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę bonu […]

Dowiedz się więcej

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, wszystkim osobom jej potrzebującym, w szczególności: Kryterium dochodowe: Pomoc w zakresie dożywiania dedykowana jest  osobom i rodzinom, o których mowa powyżej, jeżeli dochód […]

Dowiedz się więcej

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW– NA ROK 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie wspiera mieszkańców gminy Golina w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących samotnie lub z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz są przewlekle chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 składa […]

Dowiedz się więcej

Warsztaty wielkanocne

Wielkanoc nadchodzi Więc życzyć nie szkodzi: Wielkiego zająca,Pisanek tysiąca,Dyngusa mokrego i wiele dobrego! Z okazji zbliżającej się Wielkanocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w dniu 12.03.2024r. zorganizował kolejne już rodzinne warsztaty. Akcja skierowana została do najmłodszych podopiecznych a ich głównym celem było nawiązanie bliskich relacji rodzinnych w ramach przedświątecznej atmosfery oraz pokazanie kreatywnych form spędzaniu czasu wolnego z dziećmi. Uczestnicy […]

Dowiedz się więcej

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informujemy, że Gmina Golina przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu w Gminie Golina jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie. Całkowita kwota dofinansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. wyniesie367 403,98 zł. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji […]

Dowiedz się więcej