Informacja o naborze uczestników do Programu – ” Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się […]

Dowiedz się więcej

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej […]

Dowiedz się więcej

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023 w Gminie Golina DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2023 roku: 73 400,59 złsłownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta 59/100 CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA w 2023 roku: 130 400,59 zł Słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy czterysta 59/100 NAZWA […]

Dowiedz się więcej

Opieka wytchnieniowa 2024 – wsparcie dla opiekunów osób niesamodzielnych

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Golina w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie. W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą z niepełnosprawnością.  Opieka wytchnieniowa skierowana jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawują bezpośrednią opiekę nad  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami […]

Dowiedz się więcej

Nabór do Programu – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”

Informacja o naborze uczestników do Programu – „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu […]

Dowiedz się więcej

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP. Ogłoszenia […]

Dowiedz się więcej

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW – MODUŁ II – NA ROK 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023 Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. „Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, […]

Dowiedz się więcej

HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO w okresie zasiłkowym 2022/2023

Podana data wypłaty, jest datą przekazania środków przez MOPS – rzeczywista data wpływu środków na konto zależna jest od zaksięgowania w Banku – za miesiąc październik 2022r.- wypłata dnia 24 października 2022r – za miesiąc listopad 222r.- wypłata dnia  28 listopada 2022r – za miesiąc grudzień 2022r.- wypłata dnia 19 grudnia 2022r. – za miesiąc styczeń 2023r.- wypłata […]

Dowiedz się więcej