MOPS w Golinie

Podajemy aktualne numery telefonów do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie p

Pomoc Społeczna – 603 642 157 lub 797 273 676

Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i dodatki osłonowe – 573 365 091