Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Golinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Miasta Goliny.

Do zadań tych należą:

AKTUALNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, iż Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do…

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r. FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu…

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023 w Gminie Golina DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2023 roku: 73 400,59 złsłownie złotych: siedemdziesiąt…

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Golina w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą…

Informacja o naborze uczestników do Programu - "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu…

PRZEMOC W RODZINIE
KOMU POMÓC?
POMOC BEZDOMNYM
"NIEBIESKA KARTA"

PRZYDATNE LINKI