Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Golinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Miasta Goliny.

Do zadań tych należą:

AKTUALNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie informuje, iż od dnia 1 lipca 2024 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dokument wprowadza zasadnicze zmiany…

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Przepisy ustawy z 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu…

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie do zadania własnego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,…

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie wspiera mieszkańców gminy Golina w wieku 60 lat i więcej, zamieszkujących samotnie lub z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia oraz są przewlekle chore lub mają orzeczony stopień niepełnosprawności, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów…

Zgodnie z  zarządzeniem Kierownika Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Golinie w dniu 31 maja 2024 (tj. piątek)  BĘDZIE NIECZYNNY

Podajemy aktualne numery telefonów do Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie p Pomoc Społeczna - 603 642 157 lub 797 273 676 Świadczenia rodzinne, alimentacyjne i dodatki osłonowe - 573 365 091

PRZEMOC W RODZINIE
KOMU POMÓC?
POMOC BEZDOMNYM
"NIEBIESKA KARTA"

PRZYDATNE LINKI