Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Golinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Miasta Goliny.

Do zadań tych należą:

AKTUALNOŚCI

 MOPS w Golinie w dniu 29 marca 2024 ROKU(tj. piątek)  BĘDZIE NIECZYNNY zgodnie z  zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Goliny       Nr 17/2023 z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golinie

Wielkanoc nadchodzi Więc życzyć nie szkodzi: Wielkiego zająca,Pisanek tysiąca,Dyngusa mokrego i wiele dobrego! Z okazji zbliżającej się Wielkanocy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie w dniu 12.03.2024r. zorganizował kolejne już rodzinne warsztaty. Akcja skierowana została do najmłodszych podopiecznych a ich głównym celem było…

Informujemy, że Gmina Golina przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z  niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Realizatorem Programu w Gminie Golina jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie. Całkowita…

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. I edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku…

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że w roku 2024 podobnie jak w roku poprzednim prowadzi rekrutację do projektu " Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konin współfinansowanego z EFSP. Ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach projektu…

W związku z wejściem w życie z dniem 31 grudnia 2023 r. ustawy o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła informujemy, że od 01 stycznia 2024 r. sprawy związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków…

PRZEMOC W RODZINIE
KOMU POMÓC?
POMOC BEZDOMNYM
"NIEBIESKA KARTA"

PRZYDATNE LINKI