Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Golinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Miejskiej i Miasta Goliny.

Do zadań tych należą:

AKTUALNOŚCI

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 edycja 2023 w Gminie Golina DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy. WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA w 2023 roku: 73 400,59 złsłownie złotych: siedemdziesiąt…

W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Golina w 2024 roku do Programu „Opieka wytchnieniowa” prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, która pozwoli ocenić zainteresowanie mieszkańców udziałem w programie.W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą…

Informacja o naborze uczestników do Programu - "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu…

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski…

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Golinie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej KORPUS WSPARCIA SENIORÓW na rok 2023 Celem Modułu II jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. "opieki…

PRZEMOC W RODZINIE
KOMU POMÓC?
POMOC BEZDOMNYM
"NIEBIESKA KARTA"

PRZYDATNE LINKI