Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie dla osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Koninie informuje, że rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Konińskiego i Miasta Konina (I)”współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP.

Ogłoszenia o naborach prowadzonych w ramach projektu zamieszczane będą na stronie internetowej oraz w siedzibie PUP w Koninie.

W chwili obecnej ogłoszono nabory na następujące formy wsparcia:

  • Staże
  • Szkolenia
  • Bon na zasiedlenie